Han vil selje eigenprodusert mat

– Lokalmat har ein eigenverdi. At vi no får til eit samarbeid om sal og distribusjon, vil hjelpe mykje på, seier bonde Odd Bjarne Bjørdal.

Lokalmat: Vivian Ose Flø hos Ørsta camping, bonde Odd Bjarne Bjørdal og næringssjef Odd Magne Vinjevoll er overtydde om at det er rom for og etterspurnad etter lokal mat hos forbrukarane. 

Kalvekjøtet eg sel kjem frå kalvar som har beita heile sommaren, og berre har ete grønt

Odd Bjarne Bjørdal
Nyheiter

Han har siste året starta sal av mat frå eigen produksjon. Han sel pølser, kalvebiffar, mår og kjem snart med pinnekjøt og fenalår.