No vert sentrumsgater nattestengde

– Nattebråket er pur faenskap

– Det som skjer nattetid i sentrumsgatene i Ørsta handlar ikkje om råning. Det er pur faenskap.

Støttar: Gunnar Knutsen vil ha nattestenging i sentrumsgater.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Sa Gunnar Knutsen i kommunestyret torsdag. Saka galdt om gatene Webjørn Svendsen-gata, Torggata, Sjøbrauta og ein del av Vikegata skal stengast for gjennomgangstrafikk mellom kl. 01.00 og kl. 06.00.