Mange ville lære meir om arv og generasjonsskifte

Banksjefar: F.v. Hege Karete Hamre, Line Wiik Bjerknes og Mette Ryste. 

Nyheiter

I lokala til Furene AS var det tysdag god stemning og mykje læring hjå dei frammøtte då Sparebanken Møre inviterte til seminar om arv og generasjonsskifte.

Alle fekk fagleg påfyll, både i form av god mat og nyttig kunnskap om temaet. Banksjefane Line Wiik Bjerknes, Mette Ryste og Hege Karete Hamre frå Sparebanken Møre, kunne ønskje velkomen til eit fullbooka arrangement.

– Det er tydeleg at dette er eit viktig tema som mange ønskjer å få meir kunnskap om. Både privatpersonar og ikkje minst mange av dei familieeigde bedriftene vi har i nærområdet vårt, deltok på dette ettermiddagsseminaret, fortel Bjerknes i ei pressemelding.

Tema vi var innom denne kvelden var: Kva skjer med arven når ein har særkullsborn? Kva rettar har sambuar og ektefelle? Kva er ei framtidsfullmakt? For deg som er bedriftseigar – vil arvingane ta over bedrifta? Eit generasjonsskifte krev planlegging. Det er ulike omsyn å ivareta – kva er best for bedrifta og kva er best for familien?

Vi inviterte advokat, statsautorisert revisor og siviløkonom Jan Sørbø. Han er ein engasjerande foredragshaldar som har arv som eit av sine ekspertområde. Til dagleg driv han blant anna Riid Advokatfirma og Moa Revisjon og held ei rekke kurs om generasjonsskifte og arv.