Rår frå garanti til Svendsengarden

Avslag: Svendsengarden ynskjer kommunal garanti. Rådmannen er svært skeptisk. 

Nyheiter

Rådmannen rår til avslag på ein søknad frå Mellestiftelsen Svendsengarden om ein kommunal garanti på ein million kroner.