Stor barnehagemesse

- Stå for noko, elles fell du for alt!

Dei 11 Ørsta-barnehagane har funne seg sjølv.
Nyheiter

- Vi er alltid opptekne av å gjere ting betre, og vi tenker at det er mogleg å få til, berre du orkar, har verktøya til å gjere det, og forstår at du blir dårleg om du sluttar å bli betre, seier Grete Helle, engasjert.