No kjem her asfalt

Onsdag og torsdag vert det lagt asfalt i Indrehovdevegen der det dei siste månadene har vore anleggsarbeid.
Nyheiter

Det melder Ørsta kommune på heimesidene sine.

- Folk må rekne med redusert framkomst på vegane medan asfalteringa går føre seg, og kommunen bed om at alternative tilkomstvegar til Hovdebygda vert nytta dersom dette er mogleg, skriv kommunen.


Arbeidet startar i neste veke

Legg om Indrehovdevegen

I neste veke startar arbeidet som handlar om ei omlegging av Indrehovdevegen.

 

Dei ønskjer minst mogleg trafikk inn i anleggsområdet.

- TIl dømes ønskjer vi at alle som bur vest for anleggsområdet køyrer via Aasen-tunet når dei skal ut på E39, fram til asfalteringa er fullført, bed kommunen.