Rådmann Rune Sjurgard om kommuneøkonomien

– Må kutte for å få råd til Volda ungdomsskule

Nyheiter

– Veksten i frie inntekter til Volda kommune er ikkje nok til å betale renter og avdrag til ein ny Volda ungdomsskule.