Hyra privatetterforskar etter hytteinnbrot i området Kjeldsund

ved sjøen: Hytta som vart utsett for hærverk i starten av juni, ligg i Kjeldsundområdet i Herøy kommune. Ifølgje hytteeigaren, som ikkje ønskjer å gå ut med nøyaktig adresse for hytta, ligg eigedomen svært skjerma, og kan berre nåast til fots eller med båt. Foto: Linda Eikrem   Foto: Linda Eikrem

Nyheiter

Skrive av Linda Eikrem/Vikebladet Vestposten


Ein hytteeigar i Kjeldsund lovar no ut dusør for å få oppklart hærverk på hytta.