Teljing av lakselus på sjøaure

- Skyhøge og skremmande tal frå Ørstafjorden

Tel lus: Forskarar tel lus på sjøaure som er fanga i Ørstafjorden i mai/juni. Foto:Privat. 

Nyheiter

Havforskingsinstituttet og Norsk Institutt for Vannforsking (NINA) har telt lakselus på sjøaure i Ørstafjorden, som ein del av den nasjonale luseovervakinga.