Kan verte svært utfordrande situasjon

Barnehagesjefen lovar plassar, men ikkje nødvendigvis på Sæbø

Barnehage: Alle som har krav på barnehageplass i Ørsta kommune får plass, men barnehagesjefen kan ikkje love plass for alle i nærmiljøa og i m.a. Sæbø barnehage. 

Nyheiter

Då den nye barnehagen på Sæbø, som skal samlokaliserast med skulen, er forseinka, fryktar foreldre i Hjørundfjorden at opp mot sytten born kan verte ståande utan barnehageplass på Sæbø neste år.