Tek saka til Stortinget

Vil ha svar: Stortingsrepresentant Kjersti Toppe vil vite om helseministeren grip inn overfor Helse Møre og Romsdal. 

Nyheiter

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe tek saka om traumefunksjon ved Volda sjukehus til Stortinget.