Kolås (Frp) forsvarar klimastreikarane

Gjenvald:Inge Kolås (Frp) er medlem i det noverande kommunestyret i Ørsta og er valt inn i det nye. Bildet er tatt i samband med Kolås sitt virke som byggmester.   Foto: Joachim Åsebø

Nyheiter

(Sunnmørsposten):Først skreiv han lesarinnlegg der han kritiserte «sentrale Frp-arar». No oppmodar Inge Kolås til å ikkje gi klimastreikarane ugyldig fråvær.