Prosjekta med nye skular på Sæbø og i Ørsta sentrum er forseinka

– Den eksplosive auken i elevtalet ved Ørsta ungdomsskule gjer situasjonen ekstra alvorleg

Sæbø skule: Bygginga av ny skule på Sæbø er forseinka, og det vert verken ny skule eller barnehage til hausten 2020. Målet er innflytting hausten 2021. 

Nyheiter

Realiseringa av dei nye skulebygga ved Velle og på Sæbø er forseinka.