Kristin Sørheim i samferdselsutvalet

- Gjer alt vi kan for å halde oppe ferjetilbodet til Skår

Skår: I desember vert det avgjort om det framleis vert ferje til Skår. I så fall vert grenda ein del av eit B-ferje-samband som også inkluderer Trandal og Store-Standal. 

Nyheiter

Det kan verte ei løysing for ferjesambandet til Skår. Men avgjerda fell ikkje før i desember.