Utfordrar det nye kommunestyret til å ferdigstille nytt symjeanlegg innan to år

HÅP: – Vi håper at dei nyvalde politikarane syter for at det nye symjeanlegget i Ørsta står klart før stortingsvalet i 2021, seier Vidar Kristoffersen og Grethe Flatjord. 

Nyheiter

- Dei nyvalde politikarane bør prioritere nytt symjeanlegg i Ørsta snarast råd. Vi utfordrar dei til å få realisert det nye symjeanlegget før stortingsvalet hausten 2021, seier Grethe Flatjord og Vidar Kristoffersen i styret for Ørsta Symjeklubb.