Pensjonistane tek styringa

  Foto: Janne-Marit Myklebust

Nyheiter

Når det nye kommunestyret konstituerer seg i oktober, vert den politiske styringa overlaten til dei eldste.