Pensjonistane tek styringa

Nyheiter

Når det nye kommunestyret konstituerer seg i oktober, vert den politiske styringa overlaten til dei eldste.