Ørsta kommune med gledeleg melding til Ørsta-fotballen

Hall: Dekket i Kiwi-hallen har vore utsett for uvanleg stor slitasje, som har redusert levetida monaleg. 

Kunstgrasdekket vart utslite fem år før venta levetid var ute. Ved normal bruk er levetida om lag 10 år

Nyheiter

Ørsta Fotball skal betale same festeavgift som hestesporten.