Kyrkjevalet

– Mange flinke og dyktige personar har sagt seg villige til å stille på liste

Kyrkjevalet: Magnar Hjertenæs frå Ørsta er kandidat til Bispedømmerådet, der det er tre lister å velje mellom. 

Nyheiter

Valdag betyr også kyrkjeval. Magnar Hjertenæs stiller til val til Bispedømerådet.