Fjellsprekke i Hjørundfjorden, geologar skal sjekke nærmare.

Det er ei 30 meter lang og 2-3 meter brei sprekke eit av fjella i Hjørundfjorden.
Nyheiter

Etter at Møre-Nytt omtala eit fjellskred ved Finnes inst i Hjørundfjorden torsdag har vi fått tilsendt bilete av ei fjellsprekke ved Stålbergneset, ved det karakteristiske Stålberghornet i fjordkrysset Nordangsfjorden/ Hjørundfjorden.