SV i Ørsta og Volda med felles valkampstart

Til valkamp for klimaet

– Vi krev klimahandling no, og vi treng tiltak som monnar.
Nyheiter

Klima er ei av dei store sakene som opptek SV når dei no går inn i siste månaden før kommune- og fylkestingsvalet.