Ventilasjons-Espen mot nye høgder

– Konkurransen er tøff og det ligg mykje hardt arbeid bak dit vi er komne, og vi får ingen ting gratis.

– Maks service og høg kvalitet. Vi skal også vere i toppen når det gjeld å vere presise. Til no har vi klart det bra.

Veks: Espen Egset er leiar for ei bedrift som i fjor omsette for 32,5 millionar kroner. Ventilasjon er det største forretningsområdet. 

Nyheiter

Dagleg leiar Espen Egset på Egset Ventilasjon i Furene viser Møre-Nytt rundt i dei nye lokala etter den siste utvidinga. 600 kvm vart i fjor bygt opp på eksisterande bygg som Egset kjøpte for elleve år sidan, der Sandal Steinsenter ligg vegg i vegg.