Dekansaka ved Høgskulen

Tilsette nøgde med løysinga, men kritiserer leiinga

Ivar Aasen-huset ved høgskulen, der Avdeling for mediefag har administrasjonen.  Foto: Høgskulen i VOlda

Nyheiter

Forskarforbundet ved Avdeling for Mediefag ved Høgskulen i Volda (HVO) er nøgde med at ein ny dekan no er på plass på avdelinga.