Sæbø inviterer til ny sommarfest

Neidå, sommaren er ikkje over, og laurdag er det sommarfest på Sæbø.
Nyheiter

Sæbø grendalag har i fleire år arrangert sommarfest i Sæbø sentrum for å skape litt liv og røre.

– Dette er ei av dei viktigaste inntektskjeldene til grendalaget, seier Øyvind Taklo på veger av arrangørane.

Dei siste åra har Sæbø grendalag hatt mange prosjekt og vi har mange planar. Siste prosjektet, som vart ferdig i vår, var ein pizzaomn i Kapteinkvia. Ellers har grendalaget bygd grindaløde, grill og toalett i Kapteinkvia. Samt bygd rampe og platt til badestranda.

– Ideen bak sommarfesten er at bygdefolk og alle andre som vil ta turen til Sæbø skal ha ein hyggeleg dag i lag. I år kjem Sigrid Tønnesen og Sindre Løvik og syng og spelar for oss. Vi har loddslag og matsal, seier Øyvind Taklo.

I år skal også den nyskipa Hjørundfjord sjakklubb vere til stades, så det er mogleg med litt sjakkspeling. Programleiar for sommarfesten vert i år Tor Grunde Simonsen.

– Arrangementet er gratis, men vi oppfordrar besøkande til å vippse eller betale litt ved inngang. Vert det dårleg ver, set vi opp eit stort telt.Vi håper på stort oppmøte både frå lokale og alle andre, seier Taklo.