Har lys og fargar som både hobby og yrke

Om ein køyrer gjennom byggjefeltet på Øvre Mo, lyser eitt av husa ofte opp nabolaget med fargerike installasjonar.
Nyheiter

– Ein kan godt kalle det huset med det rare i - og utanpå, seier Håvard Krøvel-Velle.