Framleis raude tal for Sagafjord Drift

Hotell Sagafjord på Sæbø held fram med å gå i underskot.

Sagafjord: Hotellet på Sæbø slit framleis med å tene pengar. 

Nyheiter

Tal for rekneskapsåret 2018 viser at driftsselskapet Sagafjord Drift enda på eit negativt resultat på -2,93 millionar kroner.