Grunneigarar reagerer på saksframstilling for Myklebust setremark

– Den dårlegaste framstillinga av ei sak eg har sett

Saka om hytteutbygging på Standaleidet og plan for Myklebustsetra er endå ikkje i mål. Myklebust gardslag er svært kritiske til saka som vart lagt fram for politikarane.

Kritisk: Per Reidar Myklebust i Myklebust gardslag er kritisk til korleis saka om områdeplan for Myklebust setremark, som m.a. inkluderer Myklebustsetra, har blitt presentert for politikarane. 

Nyheiter

– Det har gått fire år med Gudny Fagerhol som ordførar, fire år med Rune Hovde som ordførar og no fire år med Stein Aam som ordførar. Det er framleis ikkje vedteke ein plan.