Klagar på vedtaket om ny sentrumsplan

Nyheiter

Eigarane av Ivar Aasengate 10 AS (Tindebygget) vil klage på vedtaket om ny sentrumsplan i Ørsta. Det varslar advokat Bjørn Kristian Hove på vegner av Ivar Aasengate 10.

På grunn av m.a. ferien, har advokat Hove fått utsett klagefrist.

Ivar Aasengate 10 AS var særleg isnøgde med vegløysinga forbi forretningsbygget.