Er i dialog med grunneigarar

Håper på tomter i Liadal

– Målet er å få klar seks til åtte tomter. Det er gledeleg at vi no nærmar oss ei løysing for Liadal.

Bustadfelt: Det er i dette området det vert arbeidd med å etablere eit bustadfelt i Liadal. 

Det har i fyrste rekkje handla om opp-arbeiding av veg og kloakk. Og å få til ei semje med grunneigarane i området

Ordførar Stein Aam
Nyheiter

Seier ordførar Stein Aam.