Busspassasjerane ønsker fleire avgangar mellom Volda og Ørsta

Ekspressruta hadde 258.000 reisande

Kollektivtilbod: Mange nyttar kollektivtilbodet i Volda og Ørsta kommunar viser brukarundersøkinga til Volda og Ørsta kommunar. Målet med prosjektarbeidet er at kollektivtilbodet i kommunane skal bli betre og at fleire nyttar seg av det. Arkivfoto 

Nyheiter

Det er få som brukar kollektivtilbodet i Volda og Ørsta for å kome seg til og frå fritidsaktivitetar. Hovuddelen av dei reisande er yrkesaktive.