Delte ut fotballutstyr frå Ørsta på Kypros

– Fotball er kjekt uansett bakgrunn

På Nord-Kypros har fotballen gjort at ørstingar og kypriotar har knytt band. I år har mange bidrege til at mykje fotballutstyr har enda opp blant fotballivrige barn i Middelhavet.

Lagbilete: Både brukt og nytt fotballutstyr har kome barn og unge til gode i Nord-Kypros etter initiativ frå familien Smehus Lind i Ørsta. Alle foto: Privat 

Nyheiter

Sidan 2012 har Nord-Kypros vore familien Smehus Lind sitt faste feriemål.