Høgskulen i Volda engasjerer seg

Ber for tingretten

Høgskulen i Volda engasjerer seg for Søre Sunnmøre tingrett. Høgskulen fryktar både for det faglege miljøet ved institusjonen og for den praktiske undervisninga dersom tingretten skulle verte lagt ned.

Søre Sunnmøre tingrett: Høgskulen i Volda engasjerer seg no for å berge tingretten i Volda. 

Nyheiter

Rektor Johann Roppen har vendt seg til Domstolkommisjonen, som snart kjem med si tilråding om ein ny domstolsstruktur.