Veggen kan få gatekunst

Det kan verte både gatekunst og opplyst gravhaug i samband med bygging av nytt Fugl Føniks-lokale.
Nyheiter

I samband med renovering av Norrøna-bygget og ny fasade, ser Jan Endre Vartdal og arkitektane føre seg eit par større endringar. Eitt av dei er den store veggen som er vend mot Vikegata. Der kan det kome fargerik gatekunst.