Ordførar Stein Aam:

– Politikarane i Ørsta har ingenting å skamme seg over

– Politikarane i Ørsta har gjort mykje for bygdene våre.

Vil bu på Sæbø: Frå høgre: Tor Grunde Simonsen med Edith Kanutte, Ole Wirum med Johanne, Betina Olson, Anna Elise Aklestad med Signe og Karl Morris Bendixen. 

Nyheiter

Ordførar Stein Aam heiar på engasjementet frå familiar som ønskjer å busette seg på Sæbø. Laurdag skreiv Møre-Nytt om familiar som må finne seg andre stader å bu, fordi dei ikkje finn seg bustad på Sæbø. Mange av husa i sentrum vert nytta som feriebustadar, og dei etterlyste difor draghjelp frå politikarane, for å finne løysingar for dei mange som ønskjer å etablere seg i området.