"I den nye Ørsta vgs skal vi ha gratis skulefrukost"

– Det skal ikkje stå på oss. Vi skal gå inn for at løyvingane til Ørsta vidaregåande skule kjem dei nærmaste åra.

Ny skule: Per Vidar Kjølmoen og Tove-Lise Torve i Møre og Romsdal Ap er ganske sikre på at ein ny Ørsta vidaregåande skule vert realisert i løpet av dei komande åra. 

Nyheiter

Det seier Ap-toppane Tove -Lise Torve og Per Vidar Kjølmoen. Dei er nummer ein og to på fylkestingslista til Møre og Romsdal Arbeidarparti.