Innfridde nok ein gong

Rocka Trandal inn i sommarnatta

Seks band leverte rock langt inn i sommarnatta på Trandal laurdag. Årets utgåve av Trandalrock hausta mange gode tilbakemeldingar frå både band og publikum.

The Irish Vikings gledde seg eit heilt år til spelejobben på Trandalrock.   Foto: Bendik Mork Folkestad

Nyheiter

Dugnadsånda er stor på Trandal, og rockefestivalen er ikkje noko unntak.