Kommunen vil gjere det enklare å finne råser og turstiar

– Vi vil at folk tek kontakt før dei startar merkinga

Merking: Folkehelsekoordinator Ingvild Endal i Ørsta kommune oppmodar folk om å bruke rett merking i turstiane.  Foto: Kjell Arne Steinsvik

Nyheiter

Folkehelsekoordinatoren oppmodar ørstingar som skal merke turstiar om å halde seg til merkehandboka.