Lovar å rydde tomta:

– Eg trudde eigentleg at dette var ordna opp i

Ørsta kommune tek tak i forsøpling på kommunal grunn i Melsbygda.

Søppel: Denne tomta er no kommunal, og med det er det Ørsta kommune sitt ansvar å få rydda opp. Det lovar dei å gjere.  Foto: Kjell Arne Steinsvik

Vi vert nøydde å leige inn eit avfallshandteringsfirma for å handtere dette på ein forsvarleg måte

Nyheiter

Ørsta kommune tek tak i forsøpling på kommunal grunn i Melsbygda.