Lone er Noregs første studenthumanist

– Ei livssynsteneste som ein studenthumanist er veldig nytt og heilt i startgropa

Lone Ellingvåg Knutsen har blitt den første studenthumanisten i landet, og skal mellom anna tilby samtalar til både studentar ved Høgskulen i Volda og medlemmer i Human-Etisk Forbund.

Studenthumanisten: Lone Ellingvåg Knutsen er tilsett som den første studenthumanisten i Noreg. Stillinga er tilknytt Høgskulen i Volda.  Foto: Joachim Åsebø

Ein veldig motiverande jobb

Lone Ellingvåg Knutsen
Nyheiter

Ørstingen tok til i sin nye jobb denne veka. No er ho tilsett i Human-Etisk Forbund i ei eittårig prosjektstilling som studenthumanist.