No vert det nye skular

Ny skule: Det vert lagt opp til nybygg for Sæbø skule i 2020. Den eksisterande skulen har store manglar.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Ei løyving på 100 millionar kroner til ny sentrumsskule, og 25 millionar kroner til ny Sæbø skule og barnehage ligg inne i rådmannen sitt forslag til investeringsplan.