Vil starte droneklubb

– Dess fleire medlemmer eg får til klubben, dess fleire aktivitetar blir det!

Drone: Leander Bjøringsøy Bondhus ønskjer å starte droneklubb.  Foto: Bendik Mork Folkestad

Moglegheitene er mange! Øvingssimulator på data, konkurransar både ute og inne, og ikkje minst eit eige område tilknytt droneklubben

Nyheiter

Leander Bjøringsøy Bondhus (17) har høge ambisjonar om å etablere ein droneklubb, då han har merka stor interesse og etterspurnad for den luftige aktiviteten i Ørsta og Volda.