– Ventar med flytting av avdeling Liadal

– Liadal barnehage legg ned drifta frå neste år. Når dei er ute av bygget, kan avdeling Liadal flytte inn.

Liadal barnehage: Ørsta kommune eig bygget der Liadal barnehage leiger lokale. Om eitt år legg barnehagen ned drifta, og då er planen at Prosjekt Raudøya skal flytte inn. Arkiv  Foto: Janne-Marit Myklebust

Det er dessverre slik at vi i Ørstaskulen har elevar som har problem med å nærme seg eit vanleg skulebygg

Nyheiter

Det informerte rådmann Wenche Solheim om i levekårsutvalet førre veke.