– Ventar med flytting av avdeling Liadal

– Liadal barnehage legg ned drifta frå neste år. Når dei er ute av bygget, kan avdeling Liadal flytte inn.

Liadal barnehage: Ørsta kommune eig bygget der Liadal barnehage leiger lokale. Om eitt år legg barnehagen ned drifta, og då er planen at Prosjekt Raudøya skal flytte inn. Arkiv 

Det er dessverre slik at vi i Ørstaskulen har elevar som har problem med å nærme seg eit vanleg skulebygg

Nyheiter

Det informerte rådmann Wenche Solheim om i levekårsutvalet førre veke.