Desse får kulturtilskot frå Ørsta kommune

29 lag- og organisasjonar i Ørsta får dele på 190.000 kommunale kroner.

Tilskot: Vartdalsstranda generasjonskorps får 7000 kroner i kulturtilskot frå Ørsta kommune.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Alle søkjarane hadde utan tvil fortent endå større tilskot

Jostein O. Mo
Nyheiter

Levekårsutvalet har samrøystes vedteke denne tildelinga:

Song og musikk:

Ørsta Kyrkjekor 2.000 kr

Ørsta Hornmusikk 7.000 kr

ØB Brass 2.000 kr

Vartdalsstranda generasjonskorps 7.000 kr

Hovden og Ørsta skulekorps 10.000 kr

Åmdalskoret Berre Damer 4.000 kr

Follestaddal Hornmusikk 7.000 kr

Songkoret Cantando 4.000 kr

Hjørundfjord Mannskor 2.000 kr

Sæbø Skulekorps 7.000 kr

«Musikk i sentrum» 8.000 kr

Idrett:

Bjørke IL 3.000 kr

Ørsta IL 20.000 kr

Norangdal IL 3.000 kr

Åmdal IL 12.000 kr

Vartdal T & IL 12.000 kr

Barne- og ungdomsarbeid:

Volda og Ørsta Ballettskule 23.000 kr

Skjåstaddalen frilynde UL 4.000 kr

Ørsta Ungdomslag 4.000 kr

Mosmarka søndagsskule 1.000 kr

«Musikk i sentrum»/skulekonsert 10.000 kr

Bondalen frilynde UL 4.000 kr

Åmdal UL 4.000 kr

Andre søkjarar:

Ørsta Sogelag 3.000 kr

Hjørundfjord Filmteater 4.000 kr

Ørsta Mållag 3.000 kr

Ørsta/Volda internasj. Folkedanslag 2.000 kr

Ørsta og Volda Fjordhestlag 5.000 kr

NHF Ørsta/Volda 3.000 kr

Færre søknader

I fjor kom det inn 43 søknader om kulturtilskot, i år altså betydeleg mindre med 29.

I tillegg til tilskota ovanfor kjem kulturtilskot tildelt tidlegare i år, m.a. til festivalar og tiltak/søknader i enkeltsaker.

Det er frå i fjor til budsjettet i år ikkje kome til auke i tilskotspostane til kultur.

– Alle søkjarane hadde utan tvil fortent endå større tilskot, skriv kulturkonsulent Jostein O. Mo som har tilrådd tilskota som på siste møte vart samrøystes vedtekne av politikarane i levekårsutvalet.

Roy-Arne Folkestad