Kan få positive ringverknader:

- Kvifor valde eit internasjonalt filmmiljø Sæbø?

Vått: Medan filmteamet testar utstyret, har vaktene samla seg under skjul i regnveret,  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Dei siste dagane har Sæbø fått eit nasjonalt søkelys på seg gjennom besøket frå Hollywood. At Sæbø vart valt som lokasjon er positivt meiner Bjarne Rekkedal.