Har plukka ut seks – sju stader for leiting

Klare for ny leiting etter Maja

Etterforsking: Politioverbetjent Oscar Lilleås (t.v.) og politiinspektør Yngve Skovly, her utanfor Ørsta-Volda lensmannskontor, har tru på at ein skal finne den sakna Maja Herner.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Dersom ho ligg der vi skal leite, skal vi finne ho

Nyheiter

Politiet har peika ut seks-sju stader høgt i fjellet i området Saudehornet der dei håper å finne sakna Maja Herner.