Ordførar Stein Aam heldt appell på Vartdal 17. mai

- Det er viktig at vi kan klare å bruke 17. mai til å inspirere dei unge til å bli samfunnsbevisste borgarar

Nyheiter

Ordførar Stein Aam snakka om patriotisme, frivillig arbeid, og kjærleik til bygda under appellen han heldt på vartdal 17. mai.