Hallen har blitt dobbelt så dyr

Den nye idretthallen i Volda blir dyrare og dyrare, og kommunen må inn med meir pengar.

Volda Campus Sparebank 1 Arena slik den ser ut på ei førebels skisse. 

Nyheiter

Dette vert gjort med eit auka låneopptak på 33,3 millionar kroner, noko formannskapet tilrådde på møtet tysdag.