Hurtigbåt til Trandal og Sæbø

Frå 2020 vil hurtigbåten til The Fjords legge til på Sæbø. Ruteløyvet i år er også utvida.

Rutetilbod: The Fjords får løyve til å utvide rutetilbodet i Hjørundfjorden.  Foto: Kjell Arne Steinsvik

Nyheiter

The Fjords starta i fjor opp drift av hurtigbåt på strekninga Ålesund-Øye. Dei har søkt om ei utviding av ruteløyvet slik at dei også kan trafikkere Trandal, Urke og Sæbø, men Sæbø vil ikkje bli trafikkert i rute før sommarsesongen 2020.