Sunnmøre Regionråd

Aksepterer ikkje bortfall av tenester

– Sunnmøre Regionråd føreset at omorganiseringa sikrar at innbyggjarane i regionen får tenestene sine der dei bur.

Hovdebygda: Statens vegvesen vil gjennomføre ei omorganisering. Dette kan få konsekvensar for trafikkstasjonen i Hovdebygda. Arkiv  Foto: Janne-Marit Myklebust

Nyheiter

Det skriv regionrådet for dei 19 sunnmørskommunane i ei fråsegn til Statens vegvesen sitt framlegg til ny organisering.