Lagar gjenbrukbare skotrekk

– Om vi alle startar i det små..

– Mange barn er opplyste og opptekne av at plast ikkje skal ende i naturen. Då må vi vaksne gå føre som gode eksempel.

Gjenbruk: Venninnegjengen har laga skotrekk av øydelagde paraplyar. Desse kan brukast fleire gongar, og kan erstatte dei mindre miljøvennlege plasttrekka som vert mykje brukt i til dømes barnehagar. F.v. Anja Gjerløw Holen, Goro Myrvold Gransletten og Regine Aklestad. Privat  Foto: privat

Vi har laga skotrekk av øydelagde paraplyar som kan skyljast og brukast mange gonger

Nyheiter

Anja Gjerløw Holen, Goro Myrvold Gransletten og Regine Aklestad har merka seg at bruken av blå skotrekk av plast vert brukt i store mengder i barnehagar, på skular og institusjonar.