Vil renovere og byggje på

Levekårsutvalet går med seks mot to røyster inn for rehabilitering og påbygg for den nye helsestasjonen. Fleirtalet meiner nybygg vert for dyrt.

Rehabilitering: Fleirtalet i levekårsutvalet ynskjer rehabilitering og påbygg i staden for nybygg i Dalevegen 24.  Foto: Joachim Åsebø

Nyheiter

Fleirtalet i levekårsutvalet støttar dermed tilrådinga til rådmannen. Denne går ut på å rehabilitere den eksisterande bygningsmassen, og dessutan byggje på ein ny etasje.